ทน.เชียงรายรับฝังความเห็นประชาชน เพื่อการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า

10

20150715131035DSQd

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ตามโตรงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด เพื่อการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ณ ห้องระชุมโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.