รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๘

12

20150715131127j3Bg

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๘ กิจกรรมสุขภาพดี ชีวีมีสุข เขต ๔ รุ่นที่ ๑ ” เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ดูแลเอาใจใส่ การคุ้มครองผู้สูงอายุ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การร่วมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน ณ ศาลาชุมชนสันโค้งน้อย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.