เทศบาลนครเชียงราย พุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘

12

20150715131224bwGb

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลเทศบาลนครเชียงราย พุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนา ก่อนที่จะถวายต้นเทียนพรรษาแก่วัดในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ ลานธรรม สวนตุงและโคมเชียงราย ฯ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.