รองปลัด สธ.ลงพื้นที่ ตรวจร้านอาหารเชียงรายตามโครงการอาหารปลอดภัย‏

4
1
วันที่ 5 ส.ค.58 นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณะสุข นายธนชีพ พีระธรณิศร์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร ได้นำเจ้าห้าที่สาธารณะสุขจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่โครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข ร่วมตรวจสอบสุขอนามัยในร้านอาหารที่เปิดให้บริการในเวลาคำคืน ที่บริเวณถนนสันโค้งน้อย เขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อตรวจสอบมาตราฐานของวัตถุดิบในการใช้ปรุงอาหาร และความสะอาด สุขอนามัยในการปรุงอาหาร ซึ่งก็พบว่าร้านอาหรที่สุ่มตรวจมีมาตราฐานที่ถูกสุขอนามัย มีการแยกวัตถุดิบอย่างชัดเจน และผู้ปรุงมีการสวมหมวกและถุงมือขณะปรุงอาหาร
นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณะสุข กล่าวว่า การสุ่มตรวจสอบร้านอาหารในครั้งนี้เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาหารก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญไม่ต่างจากสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งความสำคัญสำหรับอาหารนั้นจะต้องมีการตรวจสอบความสะอาดที่ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยไม่ท้องเสีย ซึ่งในจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดนำร่องในโครงการอาหารปลอดภัย มีการส่งเสริมให้อาหารใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยปราศจากสารเคมี
“สำหรับร้านอาหารที่เปิดให้บริการในเวลากลางคืนทางสาธารสุขจังหวัดจะทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภพของวัตถุดิบ และหากมีการรายงานเกี่ยวกับผลกระทบจากการรับประทานอาหารก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการตรวจสอบ และมีการตรวจคุณภาพอาหาร โดยให้เข้าร่วมโครงการกรีนฟู้ดกู๊ดเทส โดยแต่ละปีจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงอาหารเช่น เขียง จาน ช้อน การปรุงถูกสุขลักษณะหรือไม่ ผู้ปรุงมีการสวมเครื่องแต่งกายที่ถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูก้องตามสุขลักษณะก็จะต้องมีการดำเนินการต่อไป” รองปลัดกระทรวงสาธารณะสุขกล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.