อธิบดีกรมป่าไม้ลงพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวงตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชน‏

124
1
วันที่ 15 ส.ค.58 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจสอบพื้นที่ป่าน บ้านปางมะหัน ม.8 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมี นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวงให้การต้อนรับ ซึ่งการลงพื้นที่ของ อธิบดีกรมป่าไม้ในครั้งนี้ได้เป็นการลงพื้นที่เนื่องจากในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวงได้มีการดูแลรักษาป่า โดยชุมชน 
 
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่เข้ามาดูก็พบว่าประชาชนในพื้นที่มีการช่วยกันดูแลป่าไม้ของชุมชน ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงได้มีการทำงานร่วมกันโดยจัดตั้งป่าชุมชนขึ้นเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแล และอนุรักษ์ ซึ่งการมาลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากจะมาตรวจเยี่ยมแล้วยังมาสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาป่า ซึ่งการทำงานในด้านการอนุรักษ์ จะต้องดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและคุณภาพชีวิต ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆ เข้ามาดูแล พร้อมกับน้อมนำเอาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการอนุรักษ์ป่าให้สมบูรณ์
 
“สำหรับพื้นที่ป่าใน อ.แม่ฟ้าหลวง เป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ยังเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก และมีพื้นที่ถูกบุกรุกไม่มากนัก ซึ่งทางป่าไม้จะได้นำเอานโยบายของทางรัฐบาลเข้ามาเสริมในเรื่องของการทำมาหากินในพื้นที่ และต้องทำงานร่วมกันกับพี่น้องประชาชนโดยมีการปรับพื้นที่ในหลายส่วน รณรงค์ให้มีการปลูกป่าในพื้นที่เพื่อให้มีส่วนร่วมในการสร้างป่า นอกจากนี้จะผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพราะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวเข้ามา ซึ่งจะต้องรณรงค์ในการดูแลรักษาป่าทั้ง 2 ข้างทาง เรื่องของความสะอาด และอนุรักษ์ป่าไปในตัว” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.