ปั่นรวมใจไทยสร้างประวัติศาสตร์จากแม่สายสู่เบตง

6
4
เวลา 06.00 น.วันที่ 25 ส.ค.58 ที่ด่านพรมแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย มูลนิธิพระดาบสประสานมือกับภาคประชาชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมตามโครงการปั่นรวมใจไทย  โดยมีนักปั่น 40 ชีวิต เป็นตัวแทนประชาชนชาวไทยปั่นส่งกําลังใจไปให้พี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากจุดเหนือสุดที่ อ.แม่สาย จ. เชียงราย ไปยังจุดใต้สุดของประเทศ ณ อ.เบตง จ.ยะลา ระหว่าง วันที่ 25 ส.ค. ถึง 1 ต.ค.58  ภายใต้ชื่อ “ปั่นสู่กลางใจคน” รวมเวลา 38 วัน ระยะทาง 2,674 กม. ผ่านเส้นทาง 25 จังหวัด แวะพักทํากิจกรรมกับเยาวชนใน 27 โรงเรียน และร่วมพบปะรับฟังเรื่องเล่าจากสามจังหวัดชายแดนใต้ในรูปแบบเวทีชาวบ้านกับกิจกรรม “เรื่องเล่าจากชาวนักปั่น” ใน 26 เวที
ดยมีการปล่อยคาราวานคณะนักปั่นจักรยานทั้งหมด 40 คน แบ่งเป็น 25 คน ที่เปิดรับสมัครประชาชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาทำหน้าที่ทูตสันถวไมตรี สื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องชาวไทยในภูมิภาคอื่นๆได้รับทราบเรื่องราวความงดงามของความเป็นสังคมเป็นพหุวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น และ 15 คน ที่เปิดรับสมัครประชาชนในภูมิภาคต่างๆ โดยมีนายสมชัย รุ่งสาคร นายอำเภอแม่สาย พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมส่งขบวนด้วยชุดนักปั่นในพื้นที่ และชุดประจำเผ่าต่างๆกว่า 100 คน
ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อร่วมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และร่วมตามรอยพระยุคลบาทในการต่อสู้กับความไม่รู้และความยากจน ผ่านโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย.58  นําสารและเรื่องเล่าจากประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปยังคนไทย ในภูมิภาคอื่นให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์และประชาชนในแต่พื้นที่  ให้ชาวไทยได้แสดงพลังความสามัคคี ความห่วงใย น้ำใจ และความปรารถนาดีอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่จะจัดขึ้นและเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่สําคัญตั้งแต่เหนือจรดใต้ตามเส้นทางการปั่นเพื่อเชื่อมโยงจิตใจของชาวไทย สำหรับมูลนิธิพระดาบสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2518 โดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาญทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกิตติมศักดิ์

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.