มฟล.รณรงค์ใช้วัสดุแทนกล่องโฟม

20
กล่องโฟม มฟล.
ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ดร.ต่อพันธ์ ทันดร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ได้เชิญผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายอาหารตามศูนย์อาหารในหมาวิทยลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมประชุมในการรณรงค์เพื่อลดการใช้กล่องโฟม ในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการลดมลพิษ และอันตรายจากสารพิษที่เกิดจากกล่องโฟม โดยมีผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารเข้าร่วม 50 คน
ดร.ต่อพันธ์ ทันดร กล่าวว่า การใช้กล่องโฟมในมหาวิทยาลัยนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการรณรงค์มานาแล้ว แต่ในช่วงที่ผ่านมายังไม่มีการเข้มงวดกวดขันมากนัก แต่ในปัจจุบันมีผลวิจัยอย่างชัดเจนว่ากล่องโฟมมีอันตราย ทางผู้บริหารของทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญและกังวลเรื่องสุขภาพของนักศึกษา โดยได้มีนโยบายให้เข้มงวดเรื่องการใช้กล่องโฟม โดยให้เปลี่ยนมาใช้วัสดุที่ไม่เป็นภัยต่อคน และธรรมชาติ โดยผู้ประกอบการเกือบ 100% ก็ตอบรับนโยบายดังกล่าวเป็นอย่างดี แม้ว่าจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นบ้างเล็กน้อย โดยจะเริ่มต้นอย่างจริงจังในวันที่ 1 ก.ย.58 นี้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.