เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนและประชาชน

10

20150810102258eg9a

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ( การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของประชาชนในชุมชน ) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนร่องเสือเต้น 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.