ทน.เชียงรายร่วมพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ชุมชนสันติสุข

18

CRM_3488

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงรายคณะผู้บริหารเทศบาล ประชาชนชุมชนสันติสุข ร่วมพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ชุมชนสันติสุข สามารถใช้เป็นศูนย์กลาง การจัดกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนในชุมชน รวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมส่วนรวม พร้อมปลูกต้นไม้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และปล่อยพันธ์ปลานานาชนิดจำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว ในหนองน้ำแสนสุข ณ ชุมชนสันติสุข จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.