ทน.เชียงราย ร่วมปั่นจักรยาน “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”

6

20150817141913EfAA

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย นำโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ตัวแทนชุมชน ร่วมปั่นจักรยาน “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ ส.ค.๕๘ ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระปณิธานจะจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ไม่แบ่งแยก และเพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพร่างกายที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.