ทน.เชียงราย ต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ระดับจังหวัด

17

20150817143136k52R

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ระดับจังหวัดโดยที่ชุมชนสันโค้งหลวงเป็นตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายเข้ารับการประเมินในครั้งนี้ ณ ที่ทำการชุมชนสันโค้งหลวง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.