ทน.เชียงราย ร่วม โครงการ “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ระยะสานต่อโครงการ ห้วงที่ ๒”

5

CRM_4114

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมรับมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดจัดนิทรรศการ พร้อมร่วมพิธีปิดโครงการ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ระยะสานต่อโครงการ ห้วงที่ ๒ กองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เป็นการแสดงออกให้เห็นว่าทุกหน่วยงานมีความตั้งใจ ในการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเดียง ขอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พออยู่พอกิน มีการดำเนินงานร่วมกัน ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีเหตุผลมีผลอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข ณ อาคารคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.