โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนและประชาชน

7

8

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายประจำปี ๒๕๕๘ ( อบรมพัฒนาศักยภาพสตรีนครเชียงราย) โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีเปิดการอบรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรีให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคมเสริมสร้างความรู้ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาสตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.