มอบหนังสือโรงเรียนเขตปลอดบุหรี่

8

7

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมรับมอบหนังสือโรงเรียนเขตปลอดบุหรี่ ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นการแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนโดยการงดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการที่กฎหมายกำหนด ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.