เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Dayตลาดสดเทศบาล ๑

43

6

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดทหารบกเชียงราย ผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสดเทศบาล ๑ โดยนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Dayตลาดสดเทศบาล ๑ เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นผู้ประกอบการค้า ให้มีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตลาดร่วมกัน ประกอบกับการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการค้า เป็นส่วนหนึ่งของตลาด ณ ตลาดสดเทศบาล ๑ นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.