ทน.เชียงราย อบรมการจัดวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน

11

12

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมการจัดวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้บุคลากรครูในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้เรียนรู้ในการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลกลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การเขียนแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.