โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย

13

19

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๘ ( การขับเคลื่อนชุมชน มุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้แนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับคณะกรรมการชุมชน กลุ่มแกนนำชุมชน ประชาชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.