กิจกรรม Big Cleaning Day ตลาดสดเทศบาล ๒

7

20

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาล ๒ ศิริกรณ์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตลาดสดเทศบาล ๒ เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นผู้ประกอบการค้า ให้มีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตลาดร่วมกัน ประกอบกับการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการค้า เป็นส่วนหนึ่งของตลาด ณ ตลาดสดเทศบาล ๒ ศิริกรณ์ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.