มฟล. คว้า 2 รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ INST 2015 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน‏

18

DSC03312

 

อาจารย์สุรพล วรภัทราทร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ไอโซนาร์ เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา (iSonar) เข้ารับรางวัล จำนวน 2 รางวัลในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และการแสดงสินค้านานาชาติ 2015 Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest (INST 2015)  Taipei World Trade Center (TWTC) กรุงไทเป ไต้หวัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2558 ดังนี้

 

1.        เหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Silver Medal Award จากผลงาน ไอโซนาร์ เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา (iSonar) โดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา Ms. Wang Mei-hua

 

2.        รางวัลพิเศษเหรียญทอง Honor of Invention โดย Mr.Hsieh, Hsin-Ming จากองค์กร World Invention Intellectual Property Associations

ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวมีผู้ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมกว่า 980 ผลงานจาก 13 ประเทศทั่วโลก        

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.