ผช.รมช.สธ. ชี้ ม.ภาคเหนือมุ่งเน้นคุณภาพ เน้นนวัตกรรมเพื่อสังคม

6
2 (1)
วันที่ 10 ต.ค.58 ที่หอประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มรช.) หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วย รมช.กระทรวงศึกษาธิการ น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้มอบนโยบายการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสู่มิติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร อธิการบดีและผู้อำนวยการ จากมหาวิทยาลัยภาครัฐ และเอกชน 28 แห่งทั่วภาคเหนือ และได้นิมนต์พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมะทีโป จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง จ.พังงา เทศนาธรรมเพื่อการฝึกจิตและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วย รมช.กระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่าในระดับนโยบายนั้นทางผู้บริหารคงได้รับทราบจากทาง รมว.กระทรวงศึกษาธิการ กันตามลำดับแล้ว สำหรับตนเมื่อได้ฟังปรัชญาแนวคิดของมหาวิทยาลัยแล้วก็อยากจะเติบคำว่า “มีคุณธรรม” ไปในการศึกษาด้วย เพราะที่ผ่านมาสังคมไทยมักประสบกับเรื่องการคอยจับผิดซึ่งกันและกันโดยไม่มองในสิ่งที่ดีของแต่ละฝ่ายให้มาก ดังนั้นเรื่องคุณธรรมจึงถือว่ามีความสำคัญมากเพื่อให้คนลดการจับผิดและหันมามองการทำดีรวมทั้งลดการอิจฉากัน เมื่อสังคมมีคนที่มีความดีและคณธรรมแล้วสิ่งนี้จะช่วยปกป้องสังคมเราเอง เพราะหากคนเราแม้จะมีเงินทองเป็นหมื่นล้านถ้าไม่มีคุณธรรมก็ไปไม่รอด
“ปัจจุบันประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยกว่า 200 แห่ง มีนักศึกษากว่า 1.8 ล้านคน ทำให้ผู้ที่จบการศึกษาออกมาเพื่อหางานทำป็นจำนวนมาก ด้วยจำนวนที่มากนี้ก็ย่อมจะมีคนเก่งที่มากตามมา ดังนั้นสถานที่ทำงานต่างๆ ก็มักจะคัดคนเก่งได้โดยง่ายและจากนั้นก็ย่อมจะคัดสรรเอาคนดีมีคุณธรรมไปทำงานด้วยเช่นกัน แม้แต่ในต่างประเทศก็มักจะมองเรื่องการทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยหากผู้ที่ศึกษาหรือจบการศึกษาทำประโยชน์เพื่อสังคมก็จะถือเป็นจุดวัดแพ้ชนะในการทำงานกันเลยทีเดียว ทั้งนี้ในปัจจุบันความเก่งในการศึกษาสามารถเรียนรู้ให้ทันกันได้โดยเฉพาะการค้นหาความรู้ที่มีระบบอินเตอร์เน็ตที่ทำให้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้มากขึ้น ดังนั้นสิ่งสำคัญคือเรื่องคุณธรรมและกรณีการศึกษาคือเรื่อง Social enterprise หรือการมีนวัตกรรมเพื่อสังคม” หม่อมหลวงปริยดา กล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.