เทศบาลนครเชียงราย ร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘

7

20151005102704iHUr

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงานเทศบาลนครเชียงราย คณะศรัทธาชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้ทุกคนนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ณ วัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.