อบจ.เชียงราย มอบเงินงบประมาณสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5

52

2

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 58 นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ และนายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบเงินงบประมาณสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนจังหวัดเชียงรายร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.