อบจ.เชียงราย ร่วงานวันปิยะมหราช

18

3

 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 58 นางสาววรัชยา โกแสนตอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา นำโดย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับ วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า เนื่องด้วยพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช”

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.