จัดงานมหัศจรรย์10ชาติพันธุ์รับลมหนาวชายแดน

19
1447386112317
วันนี้ (13 พ.ย.) ที่ห้องประชุมเมล็ดชา ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย นายชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภอแม่สาย นายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรี ต.แม่สาย นางขวัญจิรา สิวายะวิโรจน์ ผอ.ศูนย์วิชัยชาน้ำมัน ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้า จ.เชียงราย นางปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-10 ธ.ค.นี้ ณ ศูนย์วิจัยฯ ดังกล่าว โดยภายในการแถลงข่าวมีการลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดงานดังกล่าวด้วย
การจัดงานดังกล่าวมีขึ้นเนื่องจากพื้นที่ อ.แม่สาย เป็นดินแดนเหนือสุดในสยามและเป็นดินแดนแห่งการท่องเที่ยวโดยเฉพาะฤดูหนาวที่จะมาถึงขณะเดียวกันยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายทั้งไทใหญ่ ไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน ไตหย่า อาข่า จีน ล่าหู่ ลัวะ และดาราอ้าง ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ทางคณะผู้จัดงานจึงได้ร่วมกันจัดงานในช่วงวันหยุดยาวโดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 10.00-20.00 น.ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมยโดยแบ่งเป็นพื้นที่หรือโซนได้แก่โซนหมู่บ้านชาติพันธุ์โดยมีการจัดแสดงสวนไม้ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม สินค้าหัตถกรรม อาหารชาติพันธุ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่พักอาศัยจำลอง ฯลฯ โดยแบ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ภายในโซนบ้านแต่ละหลังจะมีการแสดง การละเล่น งานประเพณีจำลอง การจำหน่ายและสาธิตต่างๆ ตลอดระยะเวลาการจัดงานดังกล่าว
นอกจากนี้ยังมีโซนอาหารสี่ภาคและสินค้าชุมชนซึ่งจะมีร้านค้าใหบริการภายในงานกว่า 250 ร้าน ภายในมีการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม อาหารสี่ภาค อาหารพื้นถิ่น ร้านค้าของทางโครงการหลวงต่างๆ ของที่ระลึก ฯลฯ รวมทั้งมีโซนลานขันโตกและเวทีกลางแจ้งริมสระน้ำด้านที่ติดกับหมู่บ้านชาติพันธุ์ ภายในเวทีจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการแสดงเป็นช่วงๆ สลับกับเสียงดนตรี ขณะที่ช่วงเย็นมีการรับประทานอาหารแบบขันโตกกว่า 150 โตก พร้อมอาหารพื้นถิ่นและชนเผ่า และยังมีโซนตลาดสีเขียวเพื่อจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษจากกลุ่มเกาตรกรที่เข้าร่วมในโครงการตามพระราชดำริปลอดสารพิษ การจัดแสดงนิทรรศการการเกษตร โซนกาแฟและชาซึ่งจะมีการจำหน่ายและจัดแสดงผลผลิตชาและกาแฟ ฯลฯ.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.