มฟล.มอบเกียรติบัตรพระอาจารย์พบโชค

36
ที่วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูคุณูปการประจำปี 2558 แด่พระอาจารย์พบโชค ติสสวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง โดยในพิธี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล.เป็นประธานฝ่ายฆารวาสในการมอบเกียรติบัตรดังกล่าวพร้อมทั้งอ่านคำประกาศคุณูปการมีเนื้อหาว่าที่ผ่านมาพระอาจารย์พบโชคเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาวัดห้วยปลากั้งโดยจัดสร้างเสนาสนะที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติธรรม และอำนวยความสะดวกให้แก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปทำบุญจากทั่วสารทิศ อีกครั้งสร้างพบโชคธรรมเจดีย์ที่สวยงาม แต่ละวันมีผู้เดินทางไปเยือนอย่างเนืองแน่นโดยเฉพาะช่วงเทศกาล ทำให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของ จ.เชียงราย สร้างเงินหมุนเวียนในพื้นที่ อาชีพแก่ชุมชน และสภาพคล่องทางธุรกิจเป็นมูลค่ามหาศาล
รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่าปัจจุบันวัดห้วยปลากั้งยังอยู่ระหว่างก่อสร้างพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือพระแม่กวนอิมขนาดใหญ่ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จคาดว่าจะมีผู้คนทั้งชาวไทยและต่างประเทศไปเยือนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังให้การสงเคราะห์นักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา จัดหาที่พักให ให้ความอนุเคราะห์ด้านอาหารและการศึกษาเล่าเรียนโดยได้ส่งเสียให้เล่าเรียนให้นักเรียนจำนวน 543 คน ในแต่ละวันต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ซึ่งด้วยคุณูปการดังกล่าวทาง มฟล.จึงเห็นสมควรได้รับการยกย่องดังกล่าว
ด้านพระอาจารย์พบโชค กล่าวว่าตนก็ไม่เคยคิดว่าจะมีผู้ติดตามการดำเนินการที่ผ่านมากระทั่งได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้้ดังกล่าว เพราะที่ผ่านมาก็มุ่งดำเนินการโดยมีพันธกิจที่ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยไม่แยกชนชั้นวรรณะใดๆ และจากนี้ก็จะยังคงปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.