ทน.เชียงราย เปิดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘

7

CRM_0102

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม    และให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับโรงเรียน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.