ทน.เชียงราย เปิดการฝึกอบรมมัคคุเทศก์

32

CRM_0548

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ เพื่อให้เยาวชน ได้มีทักษะความรู้การเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวในท้องถิ่น มีประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ สามารถนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ถูกต้อง และปลูกจิตสำนึกการเป็นเจ้าของท้องถิ่น มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๖๐ คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.