มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ แก่ นางอุษา ต้าวแก้ว หลังเก็บเงินคืนเจ้าของ

8

CRM_0525

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ แก่ นางอุษา ต้าวแก้ว พนักงานจ้างทั่วไป ( พนักงานกวาดถนน ) ในฐานะที่ประกอบคุณงามความดีและสมควรยกย่อง กรณีเก็บเงินได้และส่งคืนเจ้าของ เป็นจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ณ อาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.