ทน.เชียงราย รับมอบวิทยุสื่อสาร จำนวน ๒๔ เครื่อง จาก พันเอกบัญชา ดุริยพันธ์ รองผู้บัญชาการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ ๓๗ พร้อมเพื่อนเตรียมทหารรุ่นที่ ๒๐

17

CRM_2446

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงานเทศบาล เป็นตัวแทนรับมอบวิทยุสื่อสาร จำนวน ๒๔ เครื่อง จาก พันเอกบัญชา ดุริยพันธ์ รองผู้บัญชาการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ ๓๗ พร้อมเพื่อนเตรียมทหารรุ่นที่ ๒๐ นำมาใช้ในการประสานงานด้านรักษาความสะอาด กองสาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.