องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

15

3

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.