ซ้อมBike for Dadรอบสองคึกคัก

9
5
วันที่ 29 พ.ย.58 ที่ศาลากลาง จ.เชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นำคณะผู้ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for Dad เพื่อแสดงความจงรักภักดีพระสมบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษ 5 ธ.ค.2558 ในวันที่ 11 ธ.ค.นี้ ทำการฝึกซ้อมปั่นจักรยานเสมือนจริงหลังจากได้มีการซักซ้อมไปแล้วครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมาโดยครั้งแรกเป็นการซ้อมเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจ แต่ครั้งนี้เป็นการเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมปั่นจักรยานตั้งแต่วันที่ 2-10 พ.ย.ที่ผ่านมาจำนวน 9,353 คน ได้ร่วมทำกิจกรรมจริงเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับเส้นทางซึ่งพบว่ามีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่มีการแบ่งกลุ่มผู้ปั่นจักรยานออกเป็นกลุ่มๆ และแยกกลุ่มกันออกจากจุดเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดโดยมีรถนำขบวนเป็นกลุ่มๆ ไป ขณะที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.เชียงราย ได้นำเจ้าหน้าที่มาบริการตรวจและซ่อมรถให้ผู้ไปร่วมบริเวณศาลากลางจังหวัดด้วย
นายบุญส่ง กล่าวว่าจนถึงปัจจุบันทางจังหวัดได้มีการเตรียมการสำหรับการปั่นจักรยาน Bike for Dad เอาไว้ค่อนข้างพร้อมแล้ว และจากการฝึกซ้อมครั้งแรกที่ผ่านมาพ้นไปทำให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเส้นทางที่จะต้องมีการซ่อมแซมเล็กน้อยมีบางจุด เช่น ถนนแถวชุมชนดอยทองข้างค่ายเม็งรายมหาราชที่ต้องซ่อมตรงตะแกรงทางระบายน้ำเพื่อไม่ให้เป็นร่องจนทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุได้ ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในการดูแลเส้นทางและเพิ่มจุดพักรถเพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งนี้ได้มีการเพิ่มเติมเสื้อให้กับผู้ไปลงทะเบียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จนได้เสื้อครบทั้ง 9,353 คนแล้ว
รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับ จ.เชียงราย มีการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for Dad แบ่งเป็น 2 เส้นทางคือเส้นทางแรกจากศาลากลาง จ.เชียงราย ผ่านสะพานแม่ฟ้าหลวง วัดพระธาตุดอยจอมทอง เสาสะดือเมือง สักการะศาลารอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บริเวณซุ้มประตูมณฑลจังหวัดทหารบกที่ 37 จากนั้นมุ่งสู่แยกเด่นห้า-ถนนบรรพปราการ-หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ และสี่แยกประตูสลี เลี้ยวขวาไปยังถนนพหลโยธินสายในเพื่อไปทางสี่แยกแม่กรณ์ ผ่านสี่แยกแม่กรณ์เลี้ยวซายเข้าสู่ถนนพหลโยธิน และไปเลี้ยวขวาที่แยกศรีทรายมูล สี่แยกดอยสะเก็น ถนนพ่อขุนเลี้ยวซ้าย ข้ามสะพานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ผ่านโรงเรียนเทศบาล 6 และสวนไม้งามริมน้ำกกเข้าสู่สี่แยกศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก และเลี้ยวซ้ายสู่ถนนฝั่งหมิ่นมุ่งสู่ถนนพหลโยธินอีกครั้งก่อนเลี้ยวซ้ายและข้ามสะพานแม่น้ำกกไปยังอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผ่านอนุสาวรีย์ไปทางถนนอุตรกิจ เลี้ยวขวาตรงแยกวัดกลางเวียงไปยังถนนรัตนาเขต ข้ามสะพานข้ามพญาเม็งราย สี่แยกบ้านใหม่และเลี้ยวซ้ายกลับไปยังจุดเริ่มต้นซึ่งใช้เป็นจุดสิ้นสุดระยะทางที่ศาลากลาง จ.เชียงราย รวมระยะทาง 29.9 กิโลเมตร
สำหรับเส้นทางที่ 2 ใช้ระยะทาง 9.9 กิโลเมตร จากศาลากลาง จ.เชียงราย ไปเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางแรกแต่ไปแยกทางกันตรงมณฑลทหารบกที่ 37 โดยแยกไปทางประตูเชียงใหม่จากนั้นใช้ถนนธนาลัยเลี้ยวซ้ายไปทางสี่แยกศาล ถนนรัตนาเขต ข้ามสะพานข้ามพญาเม็งราย สี่แยกบ้านใหม่และเลี้ยวซ้ายกลับไปยังจุดเริ่มต้นซึ่งใช้เป็นจุดสิ้นสุดระยะทางที่ศาลากลาง จ.เชียงราย ตามลำดับ ทั้งนี้ทางจังหวัดยังได้จัดกิจกรรมที่หน้าศาลากลางจังหวัดอีกมากมายโดยมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ มหกรรมอาหารปั่นเพื่อพ่อ การแสดงคอนเสิร์ต การจับรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ฯลฯ.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.