ป่าไม้เร่งทำแนวกันไฟ2แผ่นดินภูชี้ฟ้าเฉลิมพระเกียติฯหวั่นแล้งหนักทำไฟป่าลามเข้าพื้นที่

40
2
ที่บริเวณวนอุทยานภูชี้ฟ้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย นายนิพนธ์ จำนงศิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ฝ่ายปกครอง และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับภูชี้ฟ้า ทั้งฝั่งไทยและสปป.ลาว โดยได้ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯวันที่ 5 ธันวาคม 2558  ด้วยการถางหญ้าที่ขึ้นรกในบริเวณดังกล่าว และทำการปรับหน้าดิน เพื่อทำเป็นแนวกันไฟตามหลักการป้องกันการลุกลามของไฟป่า ซึ่งยอดดอยภูชี้ฟ้าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น และมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นที่นิยมของบรรดานักท่องเที่ยว  ที่ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลกันเดินทางเข้ามา โดยร่วมกันทำแนวกันไฟตลอดแนวชายแดนด้านภูชี้ฟ้ารวมระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
นายนิพนธ์ จำนงศิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 กล่าวว่า สำหรับการทำแนวกันไฟดังกล่าวที่มีการจัดขึ้นในครั้งนี้นั้นก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคมนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังช่วยป้องกันการเกิดไฟป่า ทั้งภายในพื้นที่ และที่ลุกลามมาจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้ลุกลามเข้าสู่เขตแดนไทย โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะแล้งหนักกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยอากาศที่แห้งแล้งก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าก็จะเป็นการป้องกันไฟป่าที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.