เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.เชียงราย

12

2

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมอินคำจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.