อบจ.เชียงราย แถลงข่าว พร้อมจัดงานไม้ดอกอาเซียน

30
33 (1)
วันที่ 15 ธ.ค.58  ที่ ข่วงซึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015” มหัศจรรย์แห่งบุปผา มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา Miracle Flowers of Lanna ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ชมมหัศจรรย์แห่งพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ ในสวนเทิดพระเกียรติฯ อุทยานกล้วยไม้ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตล้านนาและไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์
โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้บรรยากาศ มหัศจรรย์แห่งบุปผา มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา Miracle Flowers of Lanna การจัดงานครั้งนี้นับเป็นงานไม้ดอกที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จึงมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ) จากประเทศภูฏานมาประดิษฐานภายในบริเวณงาน ให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้เคารพสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ชมความยิ่งใหญ่ของขบวนบุปผชาติทางน้ำที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย อีกทั้งยังมีสวนดอกไม้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมของล้านนาและอาเซียน ณ ข่วงวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน การแสดงอุโมงค์ไฟประดับเกลียวคลื่นที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โคมไฟแฟนซีหลากสีสัน การแสดงพลุที่ตระการตา และน้ำพุดนตรีประกอบแสง สี เสียง และสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง และการจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์ อาทิ ทิวลิป ลิลลี่ ไซคาเมน เป็นต้น อุทยานกล้วยไม้ที่จัดแสดงกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาและการเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของดีเมืองเชียงราย มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน
โดยในพิธีเปิดงาน ได้กราบทูลเชิญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ สวนไม้งามริมน้ำกก โดยมีกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง บนเวทีกลางแม่น้ำกก อันยิ่งใหญ่ตระการตาอีกด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มุ่งหวังให้การจัดงานในครั้งนี้ได้มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย เชื่อมโยง การท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและอาเซียน จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมงานนับล้านคน โดยจากกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างน่าสนใจในปีนี้ ทำให้คาดว่าจะมีจำนวนเม็ดเงินหมุนเวียนและจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน.จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มาเที่ยวในงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015” มหัศจรรย์แห่งบุปผา มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา Miracle Flowers of Lanna  ระหว่างวันที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559  ณ  สวนไม้งามริมน้ำกก (ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.