ทน.เชียงราย ปลูกต้นซากุระ ตามโครงการ GREEN UNIVERSITY

8

CRM_2946_2

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงรายร่วมกิจกรรมการปลูกต้นซากุระ โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมซากุระ จังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น โดยจะทำการปลูกในพื้นที่วิทยาเขตเชียงรายตามโครงการ GREEN UNIVERSITY ในการเพิ่มพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล และจังหวัดในการปลูกต้นซากุระเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำกก ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำกกภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.