เทศบาลนครเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “ท้องถิ่นสยามในเขตคามประชาธิปก”

21

CRM_3162_2

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันพระปกเกล้า เทศบาลนครเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ท้องถิ่นสยามในเขตคามประชาธิปก โดยมีนายอาคม สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ประชาชน นักเรียน ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ พร้อมฟังบรรยายพิเศษ จากศาสตราจารย์(พิเศษ)ธงทอง จันทรางศุ ในเรื่องปกประชา ณ ท้องถิ่นสยาม ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.