ทน.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการฮักบ้านเฮา

7

20151218140125AbZN

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดโครงการฮักบ้านเฮา ครั้งที่ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับบุตรหลาน เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.