อบจ.เชียงราย ร่วมประชุม ชมรมศิษย์เก่า มช.

15

3

วันที่ 12 มกราคม 2559 นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2559 ในการนี้ นายอาคม สุขพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะนายกสมาคมฯ นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.