อบจ.เชียงราย ลงนาม MOU หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

37
1

วันที่ 13 มกราคม 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอเทิง นายกเทศมนตรีตำบลหงาว ปลัดเทศบาลตำบลหงาว และผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนแยง และคณะทำงาน เข้าร่วมการบันทึกเทปช่อง 11 หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน การบูรณาการกระบวนการร่วมกันขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การจัดทำ MOU การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะบ้านดอนแยง หมู่ที่13 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย ในโครงการ 18 อำเภอ 18 ชุมชน 18 ต้นแบบ การจัดการขยะอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.