เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีอัญเชิญพระพทุธรูปศักดิ์สิทธิ์ จำนวน ๙ องค์ แห่รอบเมืองเชียงราย

5

CRM_1003

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙  ศ.ดร.อภินันท์  โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพลตรีพิศาล นาคผจญ  ผู้บังคับมณฑลทหารบกที่ ๓๗ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พล.ต.ท.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีอัญเชิญพระพทุธรูปศักดิ์สิทธิ์ จำนวน  ๙ องค์ แห่รอบเมืองเชียงราย เพื่อความเป็นสิริ    มงคลยิ่งในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ ถนนธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.