นักเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันฮือไล่ ผอ.

34

DSCF6280

 

เวลา 11.00 น.วันที่ 15 ก.พ.59 ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงรายส ซึ่งเป็นโรงเรียประจำ ที่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 500 คน ได้รวมตัวกันเดินขบวนออกจากโรงเรียน พากันชุมนุมหน้าที่ว่าการ อ.แม่จัน โดยมีการถือป้ายข้อความขับไล่นายสมเกียรติ สุทธเจริญพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้บริหารบางส่วนของโรงเรียน
โดยนายสมศักดิ์ คุณาคำ นายอำเภอแม่จัน ออกมาพบบกับกลุ่มนักเรียนดังกล่าว ก่อนจะจัดให้ไปอยู่ในหอประชุมพร้อมให้ตัวแทนนักเรียนไปชี้แจงถึงการชุมนุม โดยมีการเชิญผู้บริหารโรงเรียน ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เขตการศึกษาพิเศษ ร่วมรับฟังปัญหา โดยตัวแทนนักเรียนได้แจ้งสาเหตุที่ชุมนุมเนื่องจากการปฏิบัติตนและวางตนรวมถึงบริหารจัดการภายในของผู้บริหารไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการดูแลหอพัก ซึ่งโรงเรียนมีระบบหอพักภายในแต่มีผู้บริหารบางคนเข้าไปยังหอพักหญิงโดยไม่มีครูหญิงตามไปด้วย บางครั้งยึดโทรศัพท์มือถือของนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นสมบัติส่วนตัว  ปรับระบบการดูแลหอพักไปมาไม่เป็นมาตรฐาน อนุญาตให้มีการลาภาคเรียนละแค่ 2 ครั้งจนเป็นอุปสรรคหากมีธุระเร่งด่วนโดยเฉพาะลาไปสมัครเรียนต่อไม่สามารถทำได้ การทำงานของรองผู้อำนวยการที่เข้าไปดูแลนักเรียนโดยเฉพาะหอพักต่างๆ ไม่สอดคล้องตรงกันทำให้นักเรียนปรับตัวไม่ทัน เพิ่มงบประมาณอาหารจากมื้อละ 20 บาทเป็น 30 บาทแต่ปริมาณและคุณภาพอาหารเท่าเดิม บางครั้งมีการทำโทษทางร่างกายนักเรียนที่รุนแรงเกินไป
โดยตัวแทนนักเรียนหลายคนแสดงถึงข้อสงสัยในการใช้งบประมาณสร้างอาคารสถานที่แต่กลับแตกร้าวเสียหาย การจัดซื้อเสื้อผ้าอุปกรณ์ได้ไม่ครบถ้วน ไม่มีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนต้องดื่มน้ำประปาโดยไม่ได้ดื่มน้ำดื่มทั่วไป มีการใช้วาจาไม่เหมาะสมกับนักเรียน ไม่ให้เกียรติบุคลากรจนมีครูขอออกจากโรงเรียนในรอบ 1-2 ปีกว่า 10 คน  นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าแสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการภายในโรงเรียน โดยทางนักเรียนขอให้นายสมเกียรติ และรองผู้อำนวยการย้ายออกจากพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว
ต่อมานายสุมนต์ มอนไข่ ประธานกลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ได้เดินทางไปชี้แจงกรณีดังกล่าว โดยนายสมเกียรติแจ้งว่าจะขอย้ายตัวเองออกจากการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเอง และไม่กังวลต่อเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะได้ทำตามหน้าที่แล้ว โดยที่ผ่านมาได้นำโรงเรียนเข้าสู่โครงการมาร์ชชิ่งความดีภายใต้คุณธรรม 5 ข้อจนเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือมาแล้ว
นายสุมนต์ ม่อนไข่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาโรงเรียนได้เข้มงวดเรื่องหอพักภายในเพราะมีปัญหานักเรียนหนีหอพักและดื่มสุรา ส่วนเรื่องงบประมาณโครงการนั้นมีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนสามารถสอบถามครูผู้รับผิดชอบได้โดยตรง ขณะที่กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือที่งดไปนั้นเนื่องจากมีการประเมินโครงการมาร์ชชิ่งความดีกันอยู่จึงต้องให้ความสำคัญกับโครงการนี้ก่อน และยอมรับว่าที่ผ่านมาตนอาจใช้วาจาต่อว่านักเรียนบ้างแต่ก็เป็นเพียงบางกลุ่มที่ดื้อรั้นเท่านั้น
หลังจากที่มีการฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้ว นายอำเภอแม่จันได้รับปากกับนักเรียนว่าจะสรุปปัญหาโดยนัดประชุมผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และตัวแทนนักเรียนทั้งโรงเรียน เพื่อนำเสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับทราบ เพื่อดำเนินการให้เร่งด่วน โดยเฉพาะเรื่องการที่มีผู้ออกจากโรงเรียนกลางคัน และเรื่องนักเรียนหยุดเรียนนั้นขอให้ทางโรงเรียนได้เตรียมข้อมูลชี้แจงอย่างละเอียดด้วย ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่นำเสนอ เช่น อาหาร อุปกรณ์การเรียน การบริหารจัดการภายใน จะได้ไปรับฟังจากบุคลากรภายในเพื่อแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนส่วนระยะต่อไปเป็นอำนาจหน้าที่ของต้นสังกัดโรงเรียนจะดำเนินการ โดยทางอำเภอไม่มีอำนาจไปสั่งย้ายผู้บริหารโรงเรียนภายใน 24 ชั่วโมงได้ จึงขอให้นักเรียนได้รอก่อน ขณะเดียวกันได้มีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหลายคนเดินทางไปแสดงความเห็นให้แก้ไขปัญหาและขอให้นักเรียนกลับไปตั้งใจเรียนเพราะเป็นช่วงใกล้สอบ ทำให้นักเรียนแยกย้ายกันกลับ
By.เชียงรายรีพอร์ต

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.