องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดการฝึกทบทวนความรู้การดับเพลิงขั้นต้นและระเบียบแถว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

18

5

วันที่ 17 ก.พ.59 เวลา 15.00 น. กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จัดการฝึกทบทวนความรู้การดับเพลิงขั้นต้นและระเบียบแถว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้แก่เจ้าหน้าที่กองป้องกันฯ                ณ บริเวณลานด้านหลัง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.