องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับมอบประกาศจังหวัดเชียงรายและร่วมกิจกรรมรณรงค์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและการเผาพื้นที่โล่ง

28

2

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมข้าราชการบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับมอบประกาศจังหวัดเชียงรายและร่วมกิจกรรมรณรงค์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและการเผาพื้นที่โล่ง ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตามประกาศจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2559 “งดเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์-16 เมษายน 2559”เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศของจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ภาคเหนือ ฝ่าฝืนมีโทษ ทั้งจำคุกและโทษปรับ หากพบเห็นไฟไหม้ป่าสามารถแจ้ง สายด่วน 053-712603 ตลอด 24 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.