แผ่นดินไหวชายแดนจีน เมียนมา 5.1

13

Untitled

เวลา 18.20 น.วันที่ 5 มี.ค.59 ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.1 ริกเตอร์ ความลึก 10 กิโลเมตรที่ ละติจูด21.88 ลองติจูด 101.29 บริเวณพรมแดนประเทศเมียนมาและ จีน ห่างจากตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 194 กิโลเมตร โดยความรุณแรงของแผ่นดินไหวทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในอำเภอเชียงของและอำเภอเชียงแสน สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน จากนั้นห่านกันประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อเวลา 19.20 น.ก็ได้เกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งในจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ขนาด 2.7 ริกเตอร์ ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 21 กิโลเมตร
นายสมใจ เย็นสบาย ผู้อำนวยการด้านธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า แผ่นดินไหวขนาด 5.1 ริกเตอร์ ที่บริเวณพรมแดนประเทศเมียนมา – จีน และขนาด 2.7 ริกเตอร์ ในจังหวัดท่าขี้เหล็กนั้น เกิดจากรอยเลื่อนน้ำมา ซึ่งคาดว่าไม่มีการเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากกว่านี้ เพราะการเกิดแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนน้ำมาทำให้รอยเลื่อนดังกล่าวมีการปลดปล่อยพลังบ่อยครั้ง แต่รอยเลื่อนที่น่าเป็นห่วงและอาจจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่และรุนแรงได้คือ รอยเลื่อนแม่จันที่อยู่ในอำเภอแม่จัน ห่างจากรอยเลื่อนน้ำมาไม่ถึง 100 กิโลเมตรและไม่ได้ปลดปล่อยพลังมานานแล้ว
//////////////////////
by เชียงรายรีพอร์ต

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.