อบจ.เชียงราย แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนแม่สรวย

14

1

 

วันที่ 22 มีนาคม 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สจ.อัญรัตน์ จอมวุฒิ ผอ.กองป้องกันฯ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ นายอำเภอแม่สรวย นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน รับมอบกระสอบบรรจุทรายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่สรวย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง เทศบาลตำบลเวียงสรวย และ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.