รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดงาน มหกรรมการส่งเสริมอาชีพจังหวัดเชียงราย

19

5

วันที่ 23 มีนาคม 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงาน มหกรรมการส่งเสริมอาชีพจังหวัดเชียงราย โดยมีวิทยากร บรรยายเรื่อง “พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับเข้าสู่ตลาด” รูปแบบการจัดงานจะเป็นการนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเด่นประจำอำเภอ ตลอดจนสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพัฒนาสตรีที่อยู่ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ จาก 18 อำเภอ ในจังหวัดเชียงรายมาจัดแสดงและจำหน่าย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพาน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.