อบจ.เชียงรายประชุมหัวหน้าส่วน

8

2

 

วันที่ 24 มีนาคม 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหาร ร่วมประชุมระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องธรรมปัญญา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.