เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

15

DSC_2370

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รายใหม่ ทดแทนเสาสมัครเก่าที่ได้ลาออกและถึงแก่กรรม จำนวน ๘๐ คน เพื่อให้อาสาสมัครรายใหม่ได้รับความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ห้องประชุม ๑ เชียงรายสินธานีคอมเพล็กซ์ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.