เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

15

20160308113208gxm1

 

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทำนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พร้อมมอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครสาธารณสุขรายใหม่ ที่สามารถผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม จำนวน ๗๕ คน เพื่อที่อาสาสมัครสาธารณสุขจะได้นำความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน ไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในชุมชน ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม ๑ เชียงรายสินธานีคอมเพล็กซ์ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.