ชาวบ้านเวียงเชียงรุ้ง 5 หมู่บ้านเดือนร้อนน้ำแล้ง ต้องกั้นฝายกลางแม่น้ำกกเพื่อให้มีน้ำในการเกษตร

19

5

ที่ บ้านป่าตึง ม.6 ต.ดงมหาวัน  อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กำนันตำบลดงมหาวัน ผู้ใหญ่บ้านป่าตึง ได้นำลูกบ้านหมู่ 6,7,8,9,10 ร่วมกันกับกำลังทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ (นพค.) 35 ช่วยกันทำฝายชั่วคราวที่บริเวณแม่น้ำกก ภายในหมู่บ้านป่าตึง หลังจากที่น้ำในแม่น้ำกกแห้งลงจนทำให้ไม่เพียงพอในการทำการเกษตร นอกจากนี้ยังทำให้น้ำบาดาลที่ชาวบ้านในตำบลดงมหาวันต้องใช้ในการอุปโภคบริโภคต้องแห้งลงด้วย สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน 5 หมู่บ้าน
นายประยุทธ ดอนนาม ผู้ใหญ่บ้านป่าตึง ม.6 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง กล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่บ้านป่าตึงได้รับควมเดือดร้อนจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นเพราะทำให้น้ำในแม่น้ำกกลดลง ทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอในการทำการเกษตรและการอุปฌโภคบริโภค ทำให้ลูกบ้านเดือนร้อน เพราะเป็นหมู่บ้านที่อยู่แม่น้ำกกตอนล่าง ที่อยู่ใต้ฝายเชียงรายที่เป็นฝายถาวรกั้นแม่น้ำกกเอาไว้เพื่อดูดน้ำไปใช้ในพื้นที่ อ.เมือง ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ลุ่มน้ำกก ขาดแคลนน้ำ จึงได้ขอให้ทางอำเภอ และหน่วยทหารในพื้นที่ช่วยเหลือ โดยได้หารือกันว่จะสร้างฝายน้ำล้นชั่วคราวความสูงประมาณ 1.50 เซนติเมตร กั้นแม่น้ำกก ที่ผ่านหมู่บ้านป่าตึง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่อยู่ลุ่มแม่น้ำกกมีน้ำใช้และกลับมามีน้ำบาดาลใช้
ซึ่งการสร้างฝายในครั้งนี้ทางหน่วทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 35 ได้นำเครื่องจักรและกำลังพลมาให้การช่วยเหลือประชาชนในการสร้างฝายน้ำล้น ซึ่งเป็นฝาชั่วคราวสร้างโดยการนำไม้ไผ่มาปักเป็นแนวแล้วนำกระสอบทรายมากั้นน้ำเอาไว้ เพื่อให้มีน้ำกักเก็บไวในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจะทำให้พื้นดินชุ่มชิ้นและมีน้ำบาลดาลใช้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.